"Metropolis" Roller Ball

"Metropolis" Roller Ball

Regular price $ 80

"Metropolis" Roller Ball Pen designed by Thomas Marutschke.